OFERTA    PRACAPROJEKTY   Akty prawneKONTAKT
OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE
OCZYSZCZALNIE MEMBRANOWE
DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW SZPITALNYCH
     Dezynfekcja UV
     Dezynfekcja podchlorynem sodu
     Dezynfekcja membranowa
   
 


Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do prowadzenia dezynfekcji ścieków. Obliguje je do tego Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Firma Biowoma proponuje 3 metody dezynfekcji ścieków:

 • dezynfekcja UV,
 • dezynfekcja podchlorynem sodu,
 • dezynfekcja membranowa.

Wybór metody dezynfekcji ścieków uzależniony jest od wielu czynników, m.in.:

 • jakości ścieków,
 • rodzaju drobnoustrojów wystepujących w ściekach,
 • sposobu wykorzystania oczyszczonych ścieków.Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest zawsze zastosowanie wstępnego podczyszczenia ścieków, ponieważ skratki stanowią istotną barierę ochronną dla znajdujących się w nich wirusów i bakteriii przed działaniem środka dezynfekcyjnego. Pominięcie tego etapu przy zastosowaniu podchlorynu sodu jaki i UV wyklucza skuteczną dezynfekcję, tym samym bakterie i wirusy skumulowane w skratkach nie są zdezaktywowane !!!

                                                PORÓWNANIE METOD DEZYNFEKCJI

 Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania projektowe gwarantują:

 • skuteczną dezynfekcję,
 • pełną automatyzację procesu technologicznego,
 • prostą i bezpieczną obsługę,

ponieważ naszym priorytetem jest dostosowanie technologii dezynfekcji ścieków do ich jakości pod względem bakteriologicznym.

Proponujemy wariantową koncepcję przedprojektową z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Takie rozwiązanie gwarantuje wybór metody dezynfekcji, która będzie najbardziej odpowiednia dla użytkownika.