OFERTA    PRACAPROJEKTY   Akty prawneKONTAKT
OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE
OCZYSZCZALNIE MEMBRANOWE
DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW SZPITALNYCH
     Dezynfekcja UV
     Dezynfekcja podchlorynem sodu
     Dezynfekcja membranowa
   
 

TECHNOLOGIA MEMBRANOWA

Technologia membranowej oczyszczalni ścieków jest rozwinięciem i unowocześnieniem klasycznej technologii osadu czynnego. Podstawową różnicę stanowi zastąpienie osadników wtórnych systemem mikroporowych membran filtracyjnych, umieszczonych bezpośrednio w komorze osadu czynnego.


Zastosowanie membran ultra- lub mikrofiltracyjnych pozwala na dokładną separację wszelkich zawiesin, a także bakterii oraz większości wirusów i zanieczyszczeń w formie koloidalnej. • eliminacja osadników wtórnych, a co za tym idzie zmniejszenie kubatur oraz miejsca zajmowanego przez oczyszczalnię,
 • niskie, w porównaniu z układem tradycyjnym, koszty inwestycyjne,
 • wysokie stężenie osadu czynnego, pozwalające na znaczne zmniejszenie kubatur komór osadu czynnego w porównaniu z układami klasycznymi,
 • brak wrażliwości na zmienne parametry osadu i ścieków dopływających - szczególnie ważne przy osadach trudnych do oddzielenia w klasycznych osadnikach,
 • mała różnica ciśnień wymagana do procesu filtracji - niska energochłonność układu,
 • stała wysoka jakość ścieków oczyszczonych,
 • dezynfekcja ścieków oczyszczonych w stopniu bliskim 100%.


 • niskonakładowa modernizacja istniejących oczyszczalni - poprzez zastosowanie układu membranowego możliwe jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 3 razy bez zwiększania kubatur, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej jakości ścieków oczyszczonych,
 • w przypadku ograniczonego miejsca na budowę lub rozbudowę oczyszczalni,
 • zalecane szczególnie w regionach  chronionych przyrodniczo i turystycznie,
 • dla obiegów zamkniętych lub wykorzystaniu ścieków oczyszczonych do celów p-poż, nawadniania, jako wody technologicznej etc.


Dysponujemy stacjami pilotowymi, pozwalającymi na przeprowadzenie badań w skali technicznej na istniejącej oczyszczalni.