OFERTA    PRACAPROJEKTY   Akty prawneKONTAKT
OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE
OCZYSZCZALNIE MEMBRANOWE
DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW SZPITALNYCH
     Dezynfekcja UV
     Dezynfekcja podchlorynem sodu
     Dezynfekcja membranowa
   
 


      Jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod dezynfekcji ścieków.  Podchloryn sodu jest skuteczny w walce z wszystkimi rodzajami mikroorganizmów, niszczy bakterie, wirusy, grzyby i spory. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła podchloryn sodu na liście najskuteczniejszych środków niszczących m.in. HIV czy wirusa zapalenia wątroby typu B. Działa skutecznie również w niskich temperaturach.

W naszych projektach stosujemy tradycyjne meotdy dozowania podchlorynu bądź nowoczesne generatory podchlorynu.

                                                                  Schemat ideowy stacji dezynfekcji ścieków 

                                           

                                                   System Dezynfekcji Ścieków składa się z :

Kompaktowej Stacji Dezynfekcji SDS

SDS stanowi zbiornik żelbetowy, całkowicie zlokalizowany pod terenem.

Zbiornik podzielony jest na sekcje/ komory w których odbywa się: 

 • mechaniczne oczyszczanie ścieków,
 • pompowanie ścieków,
 • właściwa dezynfekcja ścieków.

Kontenerowej Stacji Dozowania wraz ze Sterownią KSD podzielonej na:         Pomieszczenie dozowania

W pomieszczeniu znajduje się zbiornik z handlowym roztworem podchlorynu sodu oraz pompa mambranowa dozująca, która tłoczy rurociągiem podchloryn do miejsca dawkowania wyznaczonego  w komorze reakcji .

Istnieje możliwość zastosowania zamiennie generatora podchlorynu, gdzie na miejscu produkujemy podchloryn sodu przy zastosowaniu metody elektrolizy z roztworu chlorku sodowego (sól kuchenna).  Urządzenie to zapewnia nam pracę bezpieczną , eliminuje koszty związane z transportem, magazynowaniem i przeładunkiem podchlorynu sodu

         Pomieszczenie sterowania

Cały proces jest automatycznie sterowany z szafy sterowniczej umieszczonej w pomieszczeniu sterowania znajdującego się w kontenerze. Praca stacji dezynfekcji nie wymaga stałego nadzoru a ewentualne informacje o etapach pracy stacji są wysyłane w formie sms na telefon użytkownika lub na komputer.

Na pomieszczenia sterowania i dozowania może być przeznaczone pomieszczenie w budynku szpitala.