OFERTA       PRACAPROJEKTY     Akty prawneKONTAKT
   
 

               PROJEKTY OPRACOWANE PRZEZ FIRMĘ BIOWOMA

2010r.AV Inwestor S.A.opracowanie ekspertyzy technicznej dla Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni
2010r.Urząd Gminy w Chlewiskachopracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków w Pawłowie gm. Chlewiska (250m3/d)
2010r.Urząd Gminy w Perzowieopracowanie specyfikacji technicznych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn."Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie- ETAP I"
2011r. opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Czorsztnie (z 150m3/d do 250m3/d)
2009r.Zakład Gospodarki Komunelnej w Karczmiskach opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji technologicznych oczyszczalni ścieków w Karczmiskach
2009r.Mazowieckie Centrum Leczenia Gruźlicy i Chorób Pluc w Otwocku opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej technologii dezynfekcji ścieków
2009r.Urząd Miasta w Strzelnie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji napowietrzania wraz z wymianą pomp w przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków
2009r.Urząd Gminy w Sońskuopracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych
2009r.Urząd Miasta w Biskupcu opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzecku ( z 1700m3/d do 3500 m3/d)
2009r.Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji dezynfekcji ścieków (podczyszczalni ścieków szpitalnych) z oddziału zakaźnego oraz oddziału gruźlicy i chorób płuc
2009r.Urząd Gminy w Dzikowcu opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dzikowcu ( z 240m3/dobę do 450m3/dobę)
2009r.Urząd Gminy w Grębowieopracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Grębowie (z 540m3/dobę do 1100m3/dobę)
2008r.Urząd Gminy w Wąwolnicy opracowanie specyfikacji technicznej doboru urządzeń wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania " Dostawa i montaż urzadzeń do oczyszczalni ścieków w Wąwolicy"
2008r.Zakłady Mięsne ANIMEX S.A.opracowanie dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków przemysłu mięsnego
2008r.Uniwersytet Warminsko-Mazurski opracowanie dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków komunalnych dla m. Łężany
2008r.Fabryka Papieru Sp. z o.o. Dąbrowicaopracowanie dokumetacji powykonawczej oczyszczalni  ścieków przemysłu papierniczego