OFERTA    PRACAPROJEKTY   Akty prawneKONTAKT
OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE
OCZYSZCZALNIE MEMBRANOWE
DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW SZPITALNYCH
     Dezynfekcja UV
     Dezynfekcja podchlorynem sodu
     Dezynfekcja membranowa
   
 


Proponujemy rozwiązania technologiczne dla oczyszczania ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu:

 • przemysł mięsny,
 • browary,
 • cukrownie.

Ścieki przemysłowe powstają w trakcie procesów technologicznych w wielu rodzajach przemysłu. Aby ocenić ich szkodliwość trzeba znać nie tylko skład ich ogólnego odpływu z całego zakładu przemysłowego, lecz także skład strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji.

Bardzo ważną kwestią jest poznanie parametrów ilości ścieków przypadających na produkt wytwarzany w danym dziale zakładu. Znajomość parametrów ilościowych i jakościowych ścieków pozwala na oszacowanie koniecznego stopnia oczyszczenia, przy którym ich odprowadzenie do odbiornika naturalnego nie spowoduje pogorszenia klasy czystości wody.

W celu oczyszczania ścieków przemysłowych zawierających chemiczne związki organiczne m.in. zasady, kwasy nieorganiczne, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom),a także arsen, chlor, siarkowodór, jony siarczanowe, chlorkowe, azotanowe, fosforanowe, węglanowe, amonowe itd., można zastosować metodę fizyko-chemiczną oraz samą metodę chemiczną.

 W czasie doboru metody oczyszczania ścieków, kierujemy się ich składem, czyli tym, co zawierają w swoim składzie wewnętrznym. Stosujemy wówczas jedną lub kilka metod oczyszczania.

W zależności od charakterystyki obiektu, proponujemy indywidualne rozwiązania projektowe.

Prosimy o kontakt z nami i konsultację.