OFERTA       PRACAPROJEKTY     Akty prawneKONTAKT
PRAWO BUDOWLANE
PRAWO WODNE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
INNE
   
 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.                                                                                      

Dz.U.2005 nr 85 poz. 729
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. 

Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1867