OFERTA       PRACAPROJEKTY     Akty prawneKONTAKT
PRAWO BUDOWLANE
PRAWO WODNE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
INNE
   
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity                                                

Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118
Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz. U. 2008 nr 145 poz. 914.
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz.U. 2007 nr 191 poz.1373.
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665